D-Trans, uw partner voor verse & diepgevroren levensmiddelen

Privacy policy

De persoonsgegevens die u ons verstrekt, worden verwerkt in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 betreffende de privacy in het kader van gegevensverwerking en met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR – Verordening EU 2016/679 van 27 april 2016).

Ze worden opgeslagen in de bestanden van de naamloze vennootschap
D-TRANS S.A., rue de Merckhof 110, B-4880 AUBEL – RPR Luik (Afdeling Verviers), met ondernemingsnummer 0839.553.212, die verantwoordelijk is voor de verwerking ervan.

Deze gegevens zullen verwerkt worden in het kader van marketingacties: gepersonaliseerde informatie- en promotiecampagnes met betrekking tot onze producten en diensten; ze kunnen ook gebruikt worden voor de personalisatie van de reclame op onze website of voor statistische doeleinden.

U beschikt te allen tijde over de volgende rechten met betrekking tot de gegevens die u ons verstrekt hebt:

  • recht op informatie en toegang tot de gegevens die u betreffen,
  • het recht om deze gegevens te corrigeren of te schrappen,
  • recht op beperking van de verwerking van deze gegevens,
  • het recht om u te verzetten tegen de verwerking ervan.

Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de volgende kanalen:

  • per e-mail op het adres: info@d-trans.be,
  • per fax op het nummer: 087/680 613,
  • per post op het adres: D-TRANS S.A. – Service Marketing – rue de Merckhof 110, B-4880 AUBEL.

Wij bewaren uw gegevens zolang het nodig is om uw verzoek te verwerken en voor archiveringsdoeleinden.

Ze worden gewist vanaf het moment dat u uw verwijderingsrechten uitoefent, zoals hierboven gedefinieerd.

Voor alle zekerheid brengen wij u ervan op de hoogte dat u, als u vindt dat de verwerking van uw gegevens niet conform is, de mogelijkheid hebt om dit te melden aan de Gegevensbeschermingsautoriteit (contact@apd.gba.be).

Cookies

Wij brengen u ervan op de hoogte dat wij algemene cookies gebruiken om het gebruiksgemak van onze website te verbeteren; u kunt de instellingen van uw browser wijzigen om het gebruik van deze cookies te voorkomen.